PvdA Gelderland: stop de verkoop van NUON

Open brief aan de PvdA Gelderland: stop de verkoop van NUON!

Beste PvdA Gelderland,

Als PvdA stemmer bij de vorige Provinciale Staten verkiezingen roep ik u op om uw verkiezingsprogramma 2007-2011 na te leven en tegen de verkoop van NUON te stemmen. Bij een volgende verkiezing kan ik de PvdA anders niet meer op haar woord geloven.

U heeft in het verleden op mijn stem kunnen rekenen omdat u ondermeer onomwonden de volgende passage had opgenomen in uw verkiezingsprogramma:

“De provincie Gelderland is grootaandeelhouder van NUON…. De dividenduitkeringen van NUON worden in een apart fonds gedaan. Dit fonds, het Meerjaren Investeringsfonds Gelderland (MIG), biedt de provincie de mogelijkheid om investeringen te doen ten bate van de Gelderse samenleving. De PvdA is tegenstander van het vervreemden van de aandelen van NUON. Als we door Haagse en Brusselse wetgeving worden gedwongen onze aandelen te vervreemden, dan willen we de opbrengst beleggen en dit ‘stamkapitaal’ overeind houden. Op deze wijze kunnen we het MIG financieel blijven voeden.”

NUON in publieke handen: cruciaal voor Gelderse economie
Op dit moment is er geen druk vanuit de EU om NUON te verkopen en kunt u het blijven gebruiken om de MIG te voeden. Een keuze voor verkoop op dit moment is daarom gebaseerd op korte termijn gewin. Net zoals aandeelhouders bij commerciële bedrijven als banken ook op korte termijn gewin uit zijn geweest. We weten wat daar de gevolgen van zijn geweest, gezien de huidige economische crisis.

Gedeputeerde Keereweer schrijft op site van de PvdA Gelderland iets dat in het licht van de crisis juist tegen verkoop van NUON pleit: “Handhaven van de aandelen zou voor Gelderland, en alle gemeentelijke aandeelhouders, betekenen dat wij op termijn ook miljarden zouden moeten investeren in het zoeken van nieuwe energiebronnen, investeren in duurzaamheid, in nieuwe centrales, in windenergie, in zonnenergie etc etc. Risicovolle investeringen en dan hebben we het wel over gemeenschapsgeld.” Die investeringen zijn cruciale behoeften binnen de economie en zijn net zo hard nodig als de verstevigde greep op de banken van de overheid. Puur omdat de banken zo’n belangrijke rol hebben binnen ons economische systeem. Deze rol geldt ook voor energiebedrijven. Daarom is het van cruciaal belang dat de Nederlandse overheid een doorslaggevend belang heeft in NUON. Uit een deel van het dividend kunnen de investeringen in energie gewaarborgd worden. Dit zal de energievoorziening en de dienstverlening aan inwoners van Gelderland en Gelderse bedrijven veilig stellen en voorkomen dat de energievoorziening in een dergelijke crisis komt.

De PvdA schrijft verder het volgende over de verduurzaming van energie in uw verkiezingsprogramma:

“De PvdA verzet zich tegen de stopzetting van de subsidie op duurzame energie door het kabinet. De subsidiestop is funest voor het vertrouwen van de investeerders die we hard nodig hebben we nodig hebben voor het opbouwen van een betrouwbare en schone energievoorziening. Voor de PvdA is solidariteit met toekomstige generaties een centraal begrip in het milieubeleid. Het milieu is de afgelopen 20 jaar op veel punten schoner geworden. Uitdagingen zijn er op het gebied van energie, verkeer en bedrijvigheid, landbouw en wonen. “

Verduurzaming energie snelst realiseerbaar in publieke handen
En precies in die formulering schuilt een tweede belangrijke reden om de aandelen NUON niet te verkopen. Voor private marktpartijen (wat NUON onder Vattenfall wordt in Gelderland) is het niet winstgevend om te investeren in duurzame energie. Zelfs met subsidie maatregelen zullen zij kijken naar hoe zij op korte termijn meer winst kunnen maken. Dit belang strookt niet met dat van investeringen in duurzame energie. Een voorbeeld is te vinden in het feit dat Shell zich recent terug heeft getrokken uit investeringen in verschillende vormen van duurzame energie. Dat gedrag is ook te verwachten van het nieuwe NUON. Dit is alleen te voorkomen wanneer de overheid enerzijds duurzame projecten subsidieert en anderzijds het beleid van organisaties als energiemaatschappijen direct kan beïnvloeden. Hiervoor moet NUON dus een publieke Gelderse onderneming blijven.

Ik roep u dus op om tegen de verkoop van NUON aandelen te blijven, zoals u in uw verkiezingsprogramma heeft beloofd. Waarschijnlijk zelfs op basis van dezelfde redenen als ik u nu geef. Kom daarom uw belofte naar mij als uw kiezer na, en laat u niet verblinden door dezelfde €€€€’s als in de graai-cultuur die zoveel leed kan veroorzaken. Bij een volgende verkiezing kan ik de PvdA anders niet meer op haar woord geloven.

groeten,
Remco Westerik

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.